Hľadaný výraz: Mk 15,40-41, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
40 Były też i niewiasty z daleka się przypatrując, między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, Jakóba małego i Jozesa matka, i Salome; 41 Które gdy jeszcze były w Galilei, chodziły za nim, a posługowały mu; i wiele innych, które z nim były wstąpiły do Jeruzalemu.

1

mail   print   facebook   twitter