Hľadaný výraz: Mk 15,40-41, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter