Hľadaný výraz: Mk 15,40-41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter