Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
34 Karing le trin chasuria O Jesus dias mui andek baro glaso, "Eloi, Eloi, lema Sabachthani?" Kadia si, "Murho Del, Murho Del, Sostar meklian ma?"

1

mail   print   facebook   twitter