Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!

1

mail   print   facebook   twitter