Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
34 A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?

1

mail   print   facebook   twitter