Vyhľadávaný výraz Mk+15,34 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.