Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

1

mail   print   facebook   twitter