Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
34 O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani?Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

1

mail   print   facebook   twitter