Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'

1

mail   print   facebook   twitter