Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
34 Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

1

mail   print   facebook   twitter