Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
32 Mek O Kristo, O Amperato anda Israel, te avel tele pa trushul, ke mangas te dikhas ai pachas ame ande leste. Ai vi le dui kai sas thodine po trushul lesa marde mui lestar sakadia.

1

mail   print   facebook   twitter