Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
32 Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali.

1

mail   print   facebook   twitter