Vyhľadávaný výraz Mk+15,32 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.