Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
32 המשיח מלך ישראל ירד נא מן הצלב למען נראה ונאמין וגם הנצלבים אתו חרפוהו׃

1

mail   print   facebook   twitter