Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním.

1

mail   print   facebook   twitter