Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali.

1

mail   print   facebook   twitter