Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
32 Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s ním ukřižováni byli, útržku mu činili.

1

mail   print   facebook   twitter