Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
32 Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním.

1

mail   print   facebook   twitter