Vyhľadávaný výraz Mk+15,28 sa nenachádza v preklade: Latinský - Nova Vulgata.