Hľadaný výraz: Mk 15,28, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
28 Kadia kerdilia sar o ramomos phendia, won gindisarde pa leste sar iek manush kai phaglo o zakono.

1

mail   print   facebook   twitter