Vyhľadávaný výraz Mk+15,28 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.