Hľadaný výraz: Mk 15,28, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
28 [A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov.]

1

mail   print   facebook   twitter