Hľadaný výraz: Mk 15,28, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
28 I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.

1

mail   print   facebook   twitter