Vyhľadávaný výraz Mk+15,28 sa nenachádza v preklade: Český - Bible 21.