Hľadaný výraz: Mk 15,25, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Boli tri hodiny, keď ho ukrižovali.

1

mail   print   facebook   twitter