Hľadaný výraz: Mk 15,25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny.

1

mail   print   facebook   twitter