Vyhľadávaný výraz Mk+15,24 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.