Hľadaný výraz: Mk 15,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.

1

mail   print   facebook   twitter