Hľadaný výraz: Mk 15,24, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
24 A ukřižovavše jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzíti měl.

1

mail   print   facebook   twitter