Hľadaný výraz: Mk 15,24, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
24 Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.

1

mail   print   facebook   twitter