Hľadaný výraz: Mk 15,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať.

1

mail   print   facebook   twitter