Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
21 Po drom kai zhanas arakhle ieke manushes anda Cirene kai busholas Simon, o dat le Alexanderosko ai Rufusosko, ai thode les te ningerel o trushul.

1

mail   print   facebook   twitter