Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
21 A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž.

1

mail   print   facebook   twitter