Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
21 Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž.

1

mail   print   facebook   twitter