Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
21 Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž.

1

mail   print   facebook   twitter