Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž.

1

mail   print   facebook   twitter