Hľadaný výraz: Mk 15,20-22, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 21 Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž. 22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Miesto lebky.

1

mail   print   facebook   twitter