Hľadaný výraz: Mk 15,15, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
15 Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

1

mail   print   facebook   twitter