Hľadaný výraz: Mk 15,15, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
15 ויואל פילטוס לעשות כרצון העם ויפטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃

1

mail   print   facebook   twitter