Hľadaný výraz: Mk 14,26-31, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. 27 Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastieraa ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley. 29 Peter mu povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie! 30 Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš. 31 Peter však pokračoval: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci.

1

mail   print   facebook   twitter