Hľadaný výraz: Mk 13,28-32, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a objavia sa listy, viete, že leto je blízko. 29 Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. 31 Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 32 O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

1

mail   print   facebook   twitter