Hľadaný výraz: Mk 13,28-32, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. 29 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 30 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. 31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani SYn, jenom Otec.

1

mail   print   facebook   twitter