Hľadaný výraz: Mk 13,21-23, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
21 A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte. 22 Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených. 23 Vy pak šetřte se. Aj, předpověděl jsem vám všecko.

1

mail   print   facebook   twitter