Hľadaný výraz: Mk 13,21-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,« neverte. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.

1

mail   print   facebook   twitter