Hľadaný výraz: Mk 13,1-2, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, jaké kamene a jaké stavby! 2 A Ježiš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

1

mail   print   facebook   twitter