Hľadaný výraz: Mk 13,1-2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" 2 Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."

1

mail   print   facebook   twitter