Hľadaný výraz: Mk 10,11-12, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 I dí jim: Kdož by koli propustil manželku svou a jinou pojal, cizoloží a hřeší proti ní. 12 A jestliže by žena propustila muže svého a za jiného se vdala, cizoloží.

1

mail   print   facebook   twitter