Hľadaný výraz: Mk 1,35-38; Lk 4,42-43, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 2
35 Kana phuterdilo o dies O Jesus wushtilo, ai gelotar vari kai te avel korkorho, ai kotse rhugisailo. 36 O Simon ai won kai sas lesa gele te roden les; 37 Kana arakhle les, phende leske, "Savorhen roden tu." 38 O Jesus phendia lenge, "Aventar, trobul te zhas ande aver gava kai si pashe te sicharav E Vorba le Devleski, ke sostar avilem."

42 Kana phuterdilo o dies O Jesus anklisto avri anda foro, ai gelotar vari kai te avel korkorho. But narodo rodelas les, kana arakhle les mangenas te ankeren les ai te na meken te zhaltar lendar. 43 Numa O Jesus phendia lenge, "Trobul te phenav e lashi viasta le rhaioski le Devleski ande kolaver foruria, ke anda kodia O Del tradia ma."

1

mail   print   facebook   twitter