Hľadaný výraz: Mk 1,35-38; Lk 4,42-43, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 2
35 Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú! 38 On im povedal: Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 No on im odpovedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.

1

mail   print   facebook   twitter